Om Annika Creutzer

Vill du veta eller förstå något som rör privatekonomi så har Annika Creutzer svaret.

Du har under åren kunnat läsa hennes krönikor i bland annat Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Privata Affärer. Du har sett henne förklara allt från räntesänkningar till regeringens budget och ge deklarationstips och placeringsråd i morgon-tv-soffor och andra tv-och radioprogram. Hon är sedan många år Plånboken i P1:s privatekonomiska expert.

Annika Creutzer har en unik kombination av gedigen kunskap i nationalekonomi och privatekonomi förenat med journalistisk rutin och erfarenhet. Hon har förmågan att snabbt skaffa sig en överblick över komplicerade förhållanden, lokalisera det centrala och begripliggöra det på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt. En stor tillgång är också hennes breda kontaktnät inom media, politik och näringsliv och hon har haft ett antal styrelseposter i företag och organisationer.


Adress

Creutzer & Co

Kungsholmstorg 9 

112 21 Stockholm

Kontakt:

 info@creutzerab.se

 0703-817771

Aktuellt

Välkommen till  jobbet! - ny bok av Annika Creutzer, utg KPA Pension. Ladda ner här.