Engagemang

Böcker och rapporter

Annika Creutzer har skrivet två böcker om pensioner,  en bok om trygghet i anställningen i kommuner och regioner samt en bok om att vara ny på jobbet.  De kan beställas i tryckt form hos KPA Pension.

De kan också laddas ner här:

Ta makten över din pension - tio fällor du som kvinna ska undvika. Boken riktar sig främst till kvinnor och gäller hela livet.

Finns även i kortversion (PDF) på ett stort antal språk.

Dags att lägga pensionspusslet - så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt. Boken rikar sig främst till kvinnor 50+.

Din trygghet i jobbet - försäkringar och annat stöd för dig som är anställd i en kommun, ett landsting eller en region.

Välkommen till jobbet! - boken för dig som är ny på den svenska arbetsmarknaden. Passar både för inflyttad och ung. 

Finns även i kortversion (PDF) på ett stort antal språk.

Januari 2018 presenterade Annika Creutzer en underlagsrapport till Konstnärspolitiska utredningen (SOU 2018:23) med titeln "Socialförsäkringssystemets konsekvenser för konstnärernas villkor"

Våren 2015 publicerades rapporten "Efterlevandeskydd - skyddad eller skyddslös", en kartläggning av alla former av efterlevandeskydd. Rapporten skrevs av Annika Creutzer på uppdrag av Änke- och Pupillkassan. Ladda ner rapporten här.

Styrelser med mera

 

Annika Creutzer är styrelseledamot i Swedbank. 

Annika Creutzer är säkerhetsansvarig i Föreningen Media.

Annika Creutzer var ledamot av Pensionsmyndighetens styrelse 2016-2021. Det sista året var hon vice styrelseordförande och ordförande i myndighetens risk- och revisionsutskottet. 

Annika Creutzer har tidigare varit engagerad som styrelseledamot i bland annat startupföretaget Påmind, Aftonbladet, Bonnier Affärspress, Konsumentföreningen Stockholm och Transfer. 

Hon har även varit revisor i Publicistklubben och Publicistklubbens representant i Pressetiska nämnden.

Annika Creutzer är medlem i Styrelseakademin och finns i akademins kandidatbank. Hon är öppen för fler styrelseuppdrag.

 

Jury

Annika Creutzer var fram till 2017 juryledamot  i Privata Affärers stora pris Året Bank.

Hon var under många år juryledamot i Guldkanten och i Insurance Award, två utmärkelser som inte längre delas ut. 

 

Årets Bank

I 29 år har tidningen Privata Affärer utsett Årets Bank. 202+ blev det  Avanza (även 2010, 2018 och 2019).  Årets Bank har under åren lyft fram de bästa bankerna och därmed påverkat hela bankmarknaden i en för konsumenter positiv riktning. "Vi betraktar en bra bank som själva motorn i privatekonomin", säger chefredaktör Per Hammarlund.

Guldkanten

Guldkanten delas tidigare ut, på Pensionsdagen varje år, till någon som gjort en viktig insats inom pensionsinformationsområdet.
Tävlingen lyfte fram goda exempel på enkel, tydlig, överskådlig och nytänkande information om pensioner.Priset var instiftats av SPV, Statens Tjänstepensionsverk.

Insurance Award

Risk & Försäkring, som ingår i Bonnierägda DI-koncernen, arrangerade under många år galan Insurance Award. 
Syftet var att premiera och lyfta fram de bolag som har utmärkt sig på ett positivt sätt i sex olika kategorier:
•Årets livförsäkringsbolag
•Årets sakförsäkringsbolag
•Årets försäkringsförmedlare liv
•Årets försäkringsförmedlare sak
•Årets innovation i försäkringsbranschen
•Årets marknadsföringsinsats i försäkringsbranschen
 

Medlemsskap

Annika Creutzer är medlem i

• Nationalekonomiska föreningen

• Föreningen Media

• Publicistklubben

• SFF, Svenska Försäkringsföreningen

• Fredrika Bremerförbundet

• 1,6-miljonersklubben

• Styrelseakademin 

Creutzer & Co är medlem i

• Nätverket Gilla din ekonomi


Adress

Creutzer & Co

Kungsholmstorg 9 

112 21 Stockholm

Kontakt:

 info@creutzerab.se

 0703-817771

Aktuellt

Välkommen till  jobbet! - ny bok av Annika Creutzer, utg KPA Pension. Ladda ner här.