Engagemang

Böcker och rapporter

Annika Creutzer har skrivet två böcker om pensioner,  en bok om trygghet i anställningen i kommuner och regioner samt en bok om att vara ny på jobbet.  De kan beställas i tryckt form hos KPA Pension.

De kan också laddas ner här:

Ta makten över din pension - tio fällor du som kvinna ska undvika. Boken riktar sig främst till kvinnor och gäller hela livet.

Finns även i kortversion (PDF) på ett stort antal språk.

Dags att lägga pensionspusslet - så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt. Boken rikar sig främst till kvinnor 50+.

Din trygghet i jobbet - försäkringar och annat stöd för dig som är anställd i en kommun, ett landsting eller en region.

Välkommen till jobbet! - boken för dig som är ny på den svenska arbetsmarknaden. Passar både för inflyttad och ung. 

Finns även i kortversion (PDF) på ett stort antal språk.

Januari 2018 presenterade Annika Creutzer en underlagsrapport till Konstnärspoltiska utredningen (SOU 2018:23) med titeln Socialförsäkringssystemets konsekvenser för konstnärernas villkor. 

Våren 2015 publicerades rapporten "Efterlevandeskydd - skyddad eller skyddslös", en kartläggning av alla former av efterlevandeskydd. Rapporten skrevs av Annika Creutzer på uppdrag av Änke- och Pupillkassan. Ladda ner rapporten här.

Styrelser

Annika Creutzer är ledamot av Pensionsmyndighetens styrelse. Hennes förordnande löper till och med mars 2022.

Sedan 2017 är Annika Creutzer styrelseledamot i startupföretaget Påmind.

Annika Creutzer har tidigare varit engagerad som styrelseledamot i bland annat Aftonbladet, Bonnier Affärspress, Konsumentföreningen Stockholm och Transfer. 

Hon har även varit revisor i Publicistklubben och Publicistklubbens representant i Pressetiska nämnden.

Annika Creutzer är medlem i Styrelseakademin och finns i akademins kandidatbank. Hon är öppen för fler styrelseuppdrag.

 

Jury

Annika Creutzer har varit juryledamot  i Privata Affärers stora pris Året Bank.

Hon har under många år, fram till 2016, varit juryledamot i Guldkanten och i Insurance Award

 

Årets Bank

I 28 år har tidningen Privata Affärer utsett Årets Bank. 2017 blev det Nordnet.  Årets Bank har under åren lyft fram de bästa bankerna och därmed påverkat hela bankmarknaden i en för konsumenter positiv riktning. "Vi betraktar en bra bank som själva motorn i privatekonomin", säger chefredaktör Per Hammarlund.

 

Guldkanten

Guldkanten delas varje år ut till någon som gjort en viktig insats inom pensionsinformationsområdet.
 
Tävlingen lyfter fram goda exempel på enkel, tydlig, överskådlig och nytänkande information om pensioner.

Priset har instiftats av SPV, Statens Tjänstepensionsverk. Nomineringar ska vara inskickade senaste i maj varje år.

Priset delas i oktober varje år på Pensionsdagen.

Läs mer: http://www.spv.se/Om-SPV/Evenemang/Guldkanten/

 

Insurance Award

Risk & Försäkring, som ingår i Bonnierägda Svenska Nyhetsbrev, arrangerade varje vår galan Insurance Award. 

Insurance Awards var hela försäkringsbranschens gala, den enda i sitt slag i Norden. Syftet var att premiera och lyfta fram de bolag som har utmärkt sig på ett positivt sätt i sex olika kategorier:
•Årets livförsäkringsbolag
•Årets sakförsäkringsbolag
•Årets försäkringsförmedlare liv
•Årets försäkringsförmedlare sak
•Årets innovation i försäkringsbranschen
•Årets marknadsföringsinsats i försäkringsbranschen
 

Medlemsskap

Annika Creutzer är medlem i

• Nationalekonomiska föreningen

• Föreningen Media

• Publicistklubben

• Civilekonomerna

• SFF, Svenska Försäkringsföreningen

Creutzer & Co är medlem i

• Nätverket Gilla din ekonomi


Adress

Creutzer & Co

Kungsholmstorg 9 

112 21 Stockholm

Kontakt:

 info@creutzerab.se

 0703-817771

Aktuellt

Välkommen till  jobbet! - ny bok av Annika Creutzer, utg KPA Pension. Ladda ner här.