Moderator

Ordning och kunskap i debatten.

Annika Creutzer är en populär och rutinerad moderator. Hon anlitas framför allt vid ekonomiska seminarier och debatter kring pensioner, placeringar, försäkringar och annan privatekonomi där det krävs stor sakkunskap och ett brett perspektiv hos moderatorn.

Bland företag, organisationer och myndigheter som anlitat Annika Creutzer märks bland andra Finanspolitiska rådet, Nationalekonomiska Föreningen, Svenska Nyhetsbrev, Fondbolagens Förening, Talentum, Sveriges Pensionärsförbund, PRO, Mäklarsamfundet, KPA Pension, Alecta, Jusek, PTK, Cilvilekonomerna, Socialdemokraterna, Unionen, OFR, SNS, Folksam, UC, Bliwa, Vinge Advokatbyrå, Svensk Försäkring, Länsförsäkringar, Försäkringskassan och Finansinspektionen.


Adress

Creutzer & Co

Kungsholmstorg 9 

112 21 Stockholm

Kontakt:

 info@creutzerab.se

 0703-817771

Aktuellt

Välkommen till  jobbet! - ny bok av Annika Creutzer, utg KPA Pension. Ladda ner här.